• 85 661 22 88
 • biuro@tech-car.org

Przebudowa rowerA?w

PRZEBUDOWA ROWERAi??W JEDNOKOA?OWYCH I TRAi??JKOA?OWYCH

 • Rowery elektryczne to nieograniczone moA?liwoAi??ci transportu i rekreacji. MogAi?? byAi?? wykorzystywane:
 • Jako pojazd transportowy (w niektA?rych miastach centra juA? sAi?? zamykane dla ruchu pojazdA?w samochodowych)
 • Asrodek transportu do pracy (zero wysiAi??ku, potu, korkA?w, moA?na dojeA?dA?aAi?? w szpilkach i garsonce)
 • Przez osoby niepeAi??nosprawnych (rowery jedno- lub trA?jkoAi??owe)
 • Idealne (i sprawdzone wAi??rA?d klientA?w) rozwiAi??zanie, gdy ty lubisz dAi??ugie przejaA?dA?ki rowerowe, a twoja rodzina/przyjaciele szybko siAi?? mAi??czAi?? Przez osoby starsze Przez osoby o sAi??abej kondycji, chore
 • Na zakupy (rA?A?ne moA?liwoAi??ci zabudowy roweru)
 • Lub po prostu dla tych, ktA?rzy zamiast wysiAi??ku preferujAi?? lA?ejszAi?? formAi?? relaksu.

Oferujemy:

 • Dostosowanie rowerA?w trA?jkoAi??owych do indywidualnych potrzeb osA?b niepeAi??nosprawnych.
  PrzykAi??adowy zakres przebudowy:
 • Instalacja kompletnej instalacji napAi??du elektrycznego
 • Dostosowanie roweru elektrycznego do potrzeb osA?b niepeAi??nosprawnych (m.in.: dostosowanie wAi??Ai??cznikA?w napAi??du do moA?liwoAi??ci osoby niepeAi??nosprawnej (moA?liwoAi??Ai?? wAi??Ai??czania rAi??kAi?? lub nogAi??)
 • Zabudowa roweru pod kAi??tem indywidualnych potrzeb (podpory etc.)
 • Regulacja prAi??dkoAi??ci, hamulec rAi??czny lub noA?ny.
 • Oferujemy nowy rower z napAi??dem elektrycznym dostosowany do indywidualnych potrzeb, lub przebudowAi?? wAi??asnego roweru klienta.

PoniA?ej przykAi??ad roweru dostosowanego do potrzeb osoby niepeAi??nosprawnej:

PrzebudowAi?? rowerA?w elektrycznych do funkcji transportowych z uwzglAi??dnieniem indywidualnych potrzeb

W ramach przebudowy jest moA?liwe zastosowanie bagaA?nikA?w towarowych rA?A?nej pojemnoAi??ci na indywidualne zlecenie klienta, budowa przyczepek rowerowych etc.

Rowery mogAi?? sAi??uA?yAi?? jako:

 • DziaAi??alnoAi??Ai?? gospodarcza ai??i?? transport towarA?w
 • PrzesyAi??ki kurierskie

Bardzo niskie koszty eksploatacji w porA?wnaniu do samochodA?w. Niski koszt zasilania baterii, niski koszt czAi??Ai??ci i materiaAi??A?w eksploatacyjnych. Transport nie wymaga wysiAi??ku fizycznego.

Przebudowane rowery moA?na zobaczyAi?? w naszej Galerii z ulic rowerowej stolicy Europy ai??i?? AMSTERDAMU

PrzebudowAi?? wAi??asnego roweru klienta z roweru tradycyjnego na elektryczny

Oferujemy montaA? wysokiej jakoAi??ci, kompletnej instalacji napAi??du elektrycznego we wAi??asnym rowerze klienta.

SPRAWDA?, CO MOAi??EMY ZROBIAi?? Z TWOIM ROWEREM!!!

DLA WSZYSTKICH USA?UG OFERUJEMY SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY. MOAi??LIWA PRZEBUDOWA ROWERU ZAKUPIONEGO U NAS, LUB WA?ASNEGO ROWERU KLIENTA.